Geïnformeerde Toestemming

Versie 1.0. maart 2020, Leiden 

Touchscreen-gedrag en hersenfuncties gedurende de levensloop

Locatie: Afdeling Cognitieve Psychologie, Universiteit Leiden

Over dit onderzoek

Dit onderzoek maakt gebruik van methodes uit de cognitieve psychologie en gedragswetenschappen. Met de studie proberen we inzicht te krijgen in hoe gebruik van de smartphone verandert tijdens de levensloop naarmate we op een normale manier ouder worden.

Schatting van de benodigde tijd

Online onderzoeken: 15 minuten per maand gedurende 3 jaar. App die op de achtergrond op uw smartphone werkt: eenmalig 5 minuten om de app op de telefoon te installeren, en 5 minuten per maand om de app te laten doorwerken. EEG-onderzoeken [optioneel]: 4 uur per jaar gedurende 3 jaar.

Wat wordt er van u verwacht?

Voor deze studie zegt u toe om een app te installeren op uw smartphone (en eventueel op een tablet) voor de periode van de studie (3 jaar), waarmee bepaalde aspecten van het gebruik van de telefoon kunnen worden geregistreerd. U zegt toe dat u het onderzoeksteam ervan op de hoogte houdt wanneer u de geplande of aanbevolen tests (online of in het laboratorium) niet kunt uitvoeren.

Uw vergoeding

Als u ervoor kiest om te worden betaald voor deelname

en als we expliciet een vergoeding via e-mail hebben bevestigd,

ontvangt u een vergoeding van 3,50 euro per 30 minuten tot een maximum van 80 euro voor online onderzoeken. Als u zowel deelneemt aan online onderzoeken als aan registratie van hersenactiviteit (EEG), dan is de maximale vergoeding 170 euro in drie jaar. U kunt uw vergoeding jaarlijks ontvangen, daarvoor hebben wij echter wel uw bankgegevens, volledige naam en adres nodig. Tevens moet u in Nederland wonen.

Naam en contactgegevens van de onderzoeker 

Arko Ghosh, Afdeling Cognitieve Psychologie. agestudy@fsw.leidenuniv.nl